Giới thiệu về nhà trường

Trường TH Lê Phong thuộc xã Đại Sơn, nằm về phía Tây của huyện Đại Lộc, cách trung tâm huyện khoảng 30 km, là đơn vị thuộc xã miền núi đặc biệt khó khăn, được chính phủ công nhận xã 135 vào tháng 8/2007. …

Về Đại Sơn, ta về với vườn trái Nam Trân đã đi vào huyền thoại. Về với bến khe Hoa vang tiếng mỳ Quảng một thời. Quê hương của đỉnh Hòn Đền chơi vơi in mình bên dòng Vu Gia thơ mộng.

Trường TH Lê Phong có điểm trường chính nằm tại thôn Hội Khách Đông, dãy phòng học có 2 tầng gồm 8 phòng học trong đó có 1 phòng Tin và 1 phòng Nghệ thuật. Bên trái là dãy phòng hành chính của trường.

Cách điểm trường chính hơn 2km về phía tây là điểm trường thôn Bãi Quả. Nhìn qua bên kia dòng Vu Gia là điểm trường thôn Tân Đợi. Đi tiếp về hướng tây chừng 3 km chính là điểm trường thôn Đồng Chàm. Từ Đồng Chàm đi ngược dòng Vu Gia bằng đò là các điểm trường thôn Tam Hiệp và Đầu Gò.

Hiện nay nhà trường phát huy tác dụng trường chuẩn mức I và đang từng bước phấn đấu xây dựng hoàn thành trường chuẩn Quốc gia mức II.

Tin tưởng rằng: Trong những năm học tới nhà trường sẽ phấn đấu hết mình để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, ngày càng hoàn thiện phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới, để đào tạo thế hệ học sinh trường tiểu học Lê Phong toàn diện về Đức-Trí-Thể-Mỹ, có nền tảng kiến thức chắc chắn để tiến kịp trong thời kỳ đổi mới hội nhập của Việt Nam với thế giới.