Hội nghị cán bộ, viên chức-đoàn viên công đoàn năm học 2018-2019

 

Sáng 25/9 trường Tiểu học Lê Phong long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức-Đoàn viên công đoàn năm học 2018-2019.

Về tham dự hội nghị có các đồng chí:

Lê Thái Vĩ – CV Phòng GD

Nguyễn Khắc Xuyên- Chủ tịch LĐLĐ huyện

Nguyễn Hữu Trung- Phó chủ tịch UBND xã Đại Sơn

Cùng tất cả đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
5C77A513-5262-4D29-AE19-919AB52835F1 0EB407FE-F446-46B2-B3EC-32B6DC116C8A 92D0B7FA-AF1C-4C64-BF57-2607E6A7B077
1746C9D5-BD18-4E66-B89F-4C78DE50FEC1 97C8299B-499A-4322-A6E6-7865C2765D6B 0B4351F4-A882-41A8-9F0D-32EEC12952B0 A599C956-B57D-4355-9BBE-0D11E1E9E97D 6BCC5C55-2E3B-4E5E-B2CA-6ED605B8D905