Hội thi đồ dùng dạy học cấp trường năm học 2018-2019

Sáng 23/2, trường tiểu học Lê Phong tổ chức hội thi  đồ dùng dạy học cấp trường năm học 2018-2019.

Tham gia hội thi rất nhiều sản phẩm được đầu tư công phu, ứng dụng cao. Tuy nhiên cũng còn một số sản phẩm chưa đảm bảo yêu cầu, chưa đẹp mắt.

6971D2E5-5659-4550-A79D-632A63426200 486C1AA7-F8A0-465D-ACFA-17E8E3826881 D963CB7C-4C9D-4E19-9C1C-C02781A42D7F EE0F1D70-BBE6-429C-827B-7B10C1B8BDE3 9FEB9FEB-5E61-42A6-A6B3-AC31613DF6C9 D15A3985-E804-4DB7-8855-84DE59625ECC 0F741AEC-10B8-40A4-B1FB-C3CEBDAAE168 11291DF3-571D-4F54-B55E-25EA94DA69A8 B9CA78AB-E85B-4308-8072-7FDC70ABE22C CFAB5169-FF98-4D41-B001-2288E49F3F59 AAC0CA5E-AC16-4FDE-9125-F95B8D6044A6 9F764D83-50EC-49FD-BA09-3F93B65A6FF2